que đo đường huyết

Xem tất cả 2 kết quả

que đo đường huyết ge100
Cấu hình:
25 que/ hộp (sử dụng cho máy đo đường huyết GE100)
Hạn sử dụng: 24 tháng
que đo đường huyết ge200
Cấu hình:
50 que/ hộp (sử dụng cho máy đo đường huyết GE200)
 Hạn sử dụng: 24 tháng